Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

Ontwikkeling van een Belgische interdisciplinaire praktijkrichtlijn over screening naar en behandeling van ondervoeding bij oudere personen, met inbegrip van een implementatieplan voor de 1ste lijn gezondheidszorg en van indicatoren voor evaluatie.

Ondervoeding heeft een hoge prevalentie en een grote impact op de autonomie van oudere personen, alsook op ziekte en kwaliteit van leven. Voedingsproblemen bij oudere personen worden vaak niet gedetecteerd en bijgevolg niet aangepakt.

Onderzoek in 23 Vlaamse woonzorgcentra toonde aan dat 38,7% van de bewoners risico loopt op ondervoeding en 19,4% effectief ondervoed is.

Vermindering van levenskwaliteit bij oudere personen gaat gepaard met een hogere zorgvraag en een toename van de kosten.

Ondervoeding is een prognostische factor die samenhangt met morbiditeit, mortaliteit en zorgkosten. Identificatie van ondervoeding is dus belangrijk. Dit kan onder andere via opvolging van de mondgezondheid.

Een Evidence-Based aanpak biedt een significante verbetering van dit gezondheidsprobleem, met positieve impact op het individu én de maatschappelijke kost. Er is nood aan een interprofessioneel kader om de adviezen vanuit verschillende disciplines af te stemmen en de samenwerking in de opsporing en interdisciplinaire opvolging van ondervoeding bij oudere personen vorm te geven.

De FOD Volksgezondheid heeft in samenwerking met het Evikey-netwerk een openbare aanbesteding gelanceerd over dit onderwerp!

De opdracht loopt over een termijn van 24 maanden.

Doel van de opdracht:

  • 1. De ontwikkeling van een Belgische interdisciplinaire praktijkrichtlijn over screening naar en behandeling van ondervoeding bij oudere personen
  • 2. Formuleren van proces-, outcome- en/of structuurindicatoren op basis van BelRAI-gegevens
  • 3. Opstellen van een plan voor de implementatie van de richtlijn in de praktijk

Methodologie :

  • De ontwikkeling van de richtlijn gebeurt volgens standaarden voor richtlijnontwikkeling zoals beschreven in de leidraad van WOREL.
  • Het ontwikkelen van indicatoren gebeurt volgens de internationale standaard voor indicatorenontwikkeling.
  • Het ontwikkelen van het implementatieplan gebeurt volgens het implementatiemodel van ebpracticenet.

Eindproducten :

  1. Een gevalideerde richtlijn.
  2. Een implementatieplan op basis van de richtlijn, met definiëren van de rol en de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen verschillende (para)medici bij de problematiek.
  3. Meetbare indicatoren of toetsingscriteria.
  4. Een eindrapport over het project.

Alle eindproducten zijn in het Frans en het Nederlands beschikbaar.

Betrokken beroepsgroepen zijn :

Huisartsen en coördinerende en raadgevende artsen (CRA’s), diëtisten, verpleegkundigen en zorgkundigen actief in de ouderenzorg, logopedisten, ergotherapeuten, gerontologen, apothekers, mondhygiënisten,psychologen.

Ondersteuning:

De opdracht kadert in de EBP-levenscyclus van het Evikey-netwerk. De uitvoerders kunnen rekenen op begeleiding door expertisecentra van het Evikey-netwerk tijdens de uitvoering van de opdracht.

Nieuwe overheidsopdracht:

Ondervoeding bij ouderen