Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Evikey is het Evidence-Based Practice-netwerk in België.

Om die centrale rol te vervullen, verenigt Evikey alle actoren in de gezondheidszorg die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in EBP.

De stakeholders

  • de core partners die rechtstreeks betrokken zijn bij het wetenschappelijke EBP-proces van het netwerk
  • de ondersteunende leden die deelnemen aan de activiteiten van de federale stuurgroep
  • de vertegenwoordigers van de zorgverleners, patiënten, ziekenfondsen en EBP-actoren die als veldactoren een adviserende rol hebben in de adviesraad
  • de partnerorganisaties die geen deel uitmaken van het netwerk, maar waarmee Evikey nauw samenwerkt

Onze partners

CDLH (Cebam Digital Library for Health)

CDLH (Cebam Digital Library for Health)

De digitale bibliotheek van Cebam ontsluit hoogkwalitatieve informatiebronnen aan Belgische zorgverleners.

De CDLH geeft toegang tot point-of-care-bronnen (DynaMed, ebpracticenet, Nursing Reference Center Plus), Belgische richtlijnen en internationale tijdschriften, systematische reviews (Cochrane Library, JBI), artikelbesprekingen, geneesmiddeleninformatie (BCFI, Micromedex), bibliografische databanken, enz.

De CDLH ontwikkelde de Cebam Evidence Linker die zorgt voor de integratie van point-of-care-informatie in het elektronisch medisch dossier (EMD) van huisartsen en kinesitherapeuten.

Cebam (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine)

Cebam (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine)

Cebam is een onafhankelijk, interuniversitair, multidisciplinair medisch-wetenschappelijk instituut dat zich richt tot zorgverleners, patiënten en burgers.

Binnen het Evikey-netwerk is Cebam verantwoordelijk voor de wetenschappelijke coördinatie van de validatiecel en de evaluatiecel van de EBP-levenscyclus.

Cebam organiseert opleidingen over EBP voor zorgverleners met als doel hen meer te sensibiliseren om deze benadering in de praktijk toe te passen.

Alle door Cebam gevalideerde informatie heeft een kwaliteitslabel.

ebpracticenet

ebpracticenet

ebpracticenet is het EBP-disseminatieplatform voor Belgische zorgverleners. Het platform bevat gevalideerde (klinische) praktijkrichtlijnen en andere EBP-informatie aangeboden in een point-of-care-formaat waar de zorgverlener snel doorheen kan navigeren, met eventuele links naar andere relevante bronnen.

Ebpracticenet werkt samen met gezondheidsprofessionals om de buitenlandse EBP-informatie te contextualiseren.

De website is gratis toegankelijk voor alle zorgverleners en Belgische burgers.

Ebpracticenet bevordert tevens de implementatie van EBP in de praktijk.

KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg)

KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg)

Het KCE is een onafhankelijk onderzoekscentrum dat wetenschappelijk advies geeft over gezondheidszorggerelateerde onderwerpen.

De opdracht van het KCE is het uitvoeren van nauwgezette en objectieve analyses en studies waarop overheden of zorgverleners zich kunnen baseren om beslissingen te nemen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering.

Het KCE biedt daarom optimale oplossingen voor een toegankelijke hoogkwalitatieve zorg in een context van groeiende vraag en beperkte budgetten.

Minerva

Minerva

Minerva is een tijdschrift voor evidence-based practice met als doel onafhankelijke wetenschappelijke informatie te promoten en te verspreiden.

Minerva publiceert kritische analyses of duidingen van publicaties in de internationale literatuur ten behoeve van gezondheidsprofessionals in de eerste lijn.

Minerva volgt de wetenschappelijke literatuur systematisch op en selecteert relevante artikels die experts kritisch onder de loep nemen. Alle teksten ondergaan een peer-reviewproces vooraleer ze op de website worden gepubliceerd.

WOREL (Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn)

WOREL (Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn)

WOREL is verantwoordelijk voor de ontwikkeling   de herziening van  praktijkrichtlijnen voor zorgverleners in de eerste lijn.

WOREL verenigt de expertise van verschillende beroepsgroepen in een Belgisch consortium van richtlijnontwikkelaars.

De belangrijkste richtlijnontwikkelaars zijn vertegenwoordigd in WOREL.

Een team van experts is belast met het methodologische en redactionele richtlijnproces.