Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

Implementatie van de multidisciplinaire richtlijn postpartumzorg in de eerste lijn (WOREL, 2022) en de KCE-richtlijnen rond de prenatale opvolging (KCE Reports 326A (2019) en 363A (2022)) in de vroedvrouwenpraktijk.

Optimalisering van de opvolging van laag risico zwangerschappen.

Het KCE Rapport 326A (2019) stelt dat de opvolging van zwangerschappen met laag risico momenteel niet optimaal georganiseerd is door een ongelijke verdeling van het prenatale zorgaanbod, een gebrek aan coördinatie tussen de professionals en een slechte integratie van de prenatale opvolging.

Bovendien wordt de postpartumperiode niet bij iedereen voorbereid tijdens de zwangerschap en zijn de huidige pre- en postnatale richtlijnaanbevelingen onvoldoende gekend bij de zorgverleners.

De FOD Volksgezondheid heeft in samenwerking met het Evikey-netwerk een project gelanceerd over dit onderwerp!

De opstelling van « Good practice » aanbevelingen over prenatale en postnatale zorgverlening, met bovenvermelde richtlijnen als basis, geven vroedvrouwen houvast in hun dagelijkse praktijk. De toepassing ervan draagt bij tot de kwaliteit van de zorg.

Een kwaliteitslabel honoreert een positieve evaluatie van de praktijk. De evaluatie op de toepassing van de voorwaarden en aanbevelingen vindt plaats bij aanvraag of verlenging van het label, alsook via tussentijdse steekproeven en dit zowel door zelfevaluatie als door externe controle.

Doel van de opdracht:

  • 1. “Good practice” aanbevelingen opstellen op basis van multidisciplinaire richtlijn postpartumzorg en idealiter van de KCE richtlijnen betreffende het prenatale luik
  • 2. Op basis van gekende barrières zal een implementatie strategie en bijpassende interventies geselecteerd worden rond de toepassing van de richtlijnen en specifiek rond het gebruik van een kwaliteitslabel voor goede praktijkvoering als kwaliteitskader en de rol ervan in multidisciplinaire samenwerking

Betrokken beroepsgroepen:

Vroedvrouwen, gynaecologen, huisartsen en psychologen.

Ondersteuning:

De opdracht kadert in de EBP-levenscyclus van het Evikey-netwerk. De uitvoerders kunnen rekenen op begeleiding door expertisecentra van het Evikey-netwerk tijdens de uitvoering van de opdracht.

Projectcoördinatie:

Odisee Hogeschool

Uitvoeringsjaar:

2024

Looptijd:

12 maanden