Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor de somatische zorg voor personen met een ernstige psychiatrische aandoening in de eerste lijn

Dit project loopt momenteel.

Naar schatting 1,5% van de bevolking, of 165.000 Belgen, lijden aan een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Het gaat om mensen met psychotische of bipolaire stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en dubbeldiagnoses met verslaving, maar ook therapieresistente depressie en autismespectrumstoornis. Omwille van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg, verblijven personen met een langdurig psychiatrische aandoening vaker en langer in de thuissituatie. Zij maken dan ook meer gebruik maken van diensten in de eerste lijn.

Hun zorgvragen zijn niet enkel van psychische aard, maar de klemtoon in hun behandeling ligt doorgaans op het psychische luik; voor somatische problemen wordt zorg niet zelden uitgesteld. Het is dus erg belangrijk om in deze kwetsbare groep ook in te zetten op interdisciplinaire screening en adequate opvolging van somatische klachten.

Een richtlijn moet zorgverleners ondersteunen in de organisatie van gepaste interprofessionele zorg voor deze kwetsbare groep, waarbij de zorg zich vaak of grotendeels in de eerste lijn zal situeren, in nauwe samenwerking met de tweede of derde lijn.

De te ontwikkelen richtlijn zal een antwoord geven op volgende Population of interest-Intervention-Professionals targeted-Outcome of interest-Health care setting (PIPOH):

  • Welke somatische screening en zorg moet verleend worden aan personen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in de eerste lijn ?

Parallel met de ontwikkeling van de richtlijn worden ook toetsingscriteria en een implementatieplan opgesteld.

 

Meer informatie volgt.