Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn & implementatieplan omtrent de behandeling van prikkelbare darmsyndroom.

In 2024 lanceert de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het Evikey-netwerk een openbare aanbesteding over dit onderwerp!

Het prikkelbare darmsyndroom (PDS) wordt gekenmerkt door buikpijn gerelateerd aan het ontlastingspatroon in afwezigheid van onderliggende organische ziektes. Het wordt gedefinieerd volgens de Rome IV-criteria voor PDS. Het treft 5 tot 10% van de bevolking wereldwijd. In België ligt de prevalentie van PDS tussen 14 tot 19%.

Deze aandoening heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de economie en de kwaliteit van leven. Voor de patiënt is PDS een aandoening met een hoge ziektelast. Patiënten wijzen op de emotionele, sociale en fysieke aspecten die een negatieve invloed hebben op sociaal leven, levenskwaliteit, psychosociale belasting, werkverzuim en bijkomende kosten door medicatie.

Momenteel wordt de behandeling voor PDS grofweg ingedeeld in algemene levensstijladviezen, medische therapie, dieet en niet medicamenteuze interventies. Er bestaat nog geen Belgische multidisciplinaire richtlijn voor de behandeling van PDS. In de praktijk is er significante variatie voor de aanpak van PDS.

Er is daarom nood aan aanbevelingen die aangeven welke interventies en levensstijlaanpassingen effectief zijn bij PDS en hoe je zelfmanagement kan verhogen.

In 2024 lanceert de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het Evikey-netwerk een openbare aanbesteding over dit onderwerp!

De opdracht loopt over een termijn van 18-24 maanden.

Doel van de opdracht:

  • 1. De ontwikkeling van een multidisciplinaire Belgische EBP-richtlijn met betrekking tot de aanpak van PDS
  • 2. Opstellen van een plan voor de implementatie van de richtlijn in de praktijk
  • 3. Formuleren van toetsingscriteria (indicatoren)

Methodologie :

  • De ontwikkeling van de richtlijn gebeurt volgens standaarden voor richtlijnontwikkeling zoals beschreven in de leidraad van WOREL.
  • Het ontwikkelen van indicatoren gebeurt volgens de internationale standaard voor indicatorenontwikkeling.
  • Het ontwikkelen van het implementatieplan gebeurt volgens het implementatiemodel van ebpracticenet.

Eindproducten :

  1. Een gevalideerde multidisciplinaire Belgische EBP-richtlijn.
  2. Een implementatieplan op basis van de richtlijn
  3. Meetbare indicatoren of toetsingscriteria waarmee kan worden nagegaan of de aanbevelingen in de praktijk worden toegepast.
  4. Een eindrapport over het project.

Alle eindproducten zijn in het Frans en het Nederlands beschikbaar.

Betrokken beroepsgroepen zijn :

Huisartsen, diëtisten, apothekers, psychologen, kinesitherapeuten en gastro-enterologen, eventueel aangevuld met andere relevante beroepsgroepen.

Ondersteuning:

De opdracht kadert in de EBP-levenscyclus van het Evikey-netwerk. De uitvoerders kunnen rekenen op begeleiding door expertisecentra van het Evikey-netwerk tijdens de uitvoering van de opdracht.

Draagvlak:

Om de noden van het werkveld en de eindproducten van het project op elkaar af te stemmen, kunnen belanghebbenden deelnemen aan een marktconsultatie.

Wil je graag je stem laten horen ?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons