Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

Ontwikkeling van een multidisciplinaire Evidence-Based richtlijn en een implementatieplan met betrekking tot de indicatie en het beleid inzake palliatieve sedatie.

Palliatieve zorg wil de best mogelijke levenskwaliteit bieden aan patiënten en hun naasten. Ondanks een optimale behandeling lijden sommige patiënten onder hun onbehandelbare symptomen. Bij deze populatie kan palliatieve sedatie worden ingezet.1,2 Palliatieve sedatie is het toedienen van sedativa om het bewustzijn van de patiënt zoveel als nodig te verlagen om de refractaire symptomen te verminderen. Dergelijke aanpak bevordert de levenskwaliteit van de patiënt, alsook het rouwproces van de naasten.3,4

Aan de andere kant confronteert palliatieve sedatie patiënten, naasten en zorgverleners met vragen en uitdagingen. Uit een Belgische studie blijkt dat 16,2 % van de sedaties zonder geïnformeerde toestemming plaatsvinden. Patiënten en hun naasten zijn vaak slecht geïnformeerd over palliatieve sedatie en het levenseinde, wat leidt tot verkeerde verwachtingen en complexe rouwprocessen. Doorgaans zijn zorgverleners niet op de hoogte van de aanbevelingen, gebruiken ze niet de juiste middelen, en volgen ze het effect en de doseringen onvoldoende op.3,5,12,13,14,16

Er bestaan zeer grote verschillen tussen verschillende zorgsettings en voorzieningen wat de praktijk van palliatieve sedatie betreft. Dat kan leiden tot toestanden die te wensen overlaten.15 Uit een bevraging van 2019 blijken er significante verschillen, hetgeen wijst op veelvuldige instanties van ongepaste praktijken.79,16,17,18,19

Een richtlijn kan deze multidisciplinaire praktijk standaardiseren en optimaliseren.10,12,20 Zo kunnen de verschillende betrokken beroepen worden ondersteund.4,8,20,21,22,23 Elke specialisatie kan op die manier correct zijn rol spelen vanaf de beslissing tot de uitvoering van de sedatie. Dit garandeert kwaliteit, zorgcontinuïteit en beantwoordt ethische bekommernissen aan het einde van het leven.

Tijdsduur:

De opdracht loopt over een termijn van 24 maanden.

Eindproducten:

  1. Een gevalideerde richtlijn
  2. Meetbare indicatoren of toetsingscriteria
  3. Een implementatieplan opgesteld dat volgende elementen omvat: een screening van de huidige praktijk, de mogelijke barrières voor de toepassing van de richtlijn en de mogelijke interventies om de implementatie van de richtlijn te bevorderen.
  4. Een eindrapport over het project.

Alle eindproducten zijn in het Frans en het Nederlands beschikbaar.

Betrokken beroepsgroepen:

(huis)Artsen, verpleegkundigen, apothekers, psychologen, zorgkundigen, sociaal werkers, andere betrokken zorgverleners (expert palliatieve zorg, medisch en zorgethicus).

Ondersteuning:

De opdracht kadert in de EBP-levenscyclus van het Evikey-netwerk. De uitvoerders kunnen rekenen op begeleiding door expertisecentra van het Evikey-netwerk tijdens de uitvoering van de opdracht.