Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

De ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor goede praktijk over de oncologische nazorg in de eerste lijn

Dit project loopt momenteel.

Jaarlijks krijgen ongeveer 68.000 mensen de diagnose kanker in België. De meerderheid (65%) overleeft deze diagnose, maar deze zogenaamde ‘cancer survivors’ worden met allerhande nevenwerkingen van de kanker(behandeling) geconfronteerd.

De stoornissen, beperkingen en participatieproblemen die hiermee gepaard gaan, bemoeilijken of verhinderen vaak de re-integratie van de kankerpatiënt in zijn dagelijkse activiteiten.

In het verzekeren van kwalitatieve zorg tijdens en na een kankerbehandeling spelen de huisarts, de kinesitherapeut, de thuisverpleegkundige en de psycholoog een belangrijke rol. Een kwaliteitsvolle en omvattende revalidatie dicht bij huis of thuis met betrokkenheid van zowel huisarts als kinesitherapeut zou de maatschappelijke participatie en werkhervatting evenals het persoonlijk welzijn en de levenskwaliteit significant kunnen verbeteren.

Om continue en persoonsgerichte zorg te waarborgen doorheen de verschillende ziektefasen met de bedoeling de patiënt zoveel mogelijk thuis te verzorgen, is er nood aan een richtlijn met afspraken over ieders rol. Daarnaast is er nood aan implementatiebevorderende initiatieven met onder meer opleidingspakketten op maat van de betrokken zorgverleners met als doel hen te informeren over de bestaande oncologische trajecten en te ondersteunen in een optimale patiëntenbegeleiding.

Het doel van dit project is om een evidence-based richtlijn te ontwikkelen die een antwoord zal geven op volgende Population of interest-Intervention-Professionals targeted-Outcome of interest-Health care setting (PIPOHs):

  1. Welke biomedische en biopsychosociale (behandel)interventies dienen al dan niet te gebeuren om de uitkomst van het revalidatietraject bij oncologiepatiënten te verbeteren? En bij welke oncologiepatiënten (indicatiestelling) dienen deze interventies te gebeuren?
  2. Op welke wijze dient de samenwerking te verlopen en welke afspraken dienen hierover te worden gemaakt tussen de verschillende zorgverleners betrokken bij de revalidatie van oncologiepatiënten om de uitkomst van het revalidatietraject te verbeteren?

Parallel met de ontwikkeling van de richtlijn worden ook toetsingscriteria en een implementatieplan opgesteld.

Meer informatie volgt.

Projectcoördinatie:

UAntwerpen

Projectverantwoordelijken:

UAntwerpen en ULB