Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

Ergotherapie voor het behoud van de functionele capaciteit en sociale participatie van de thuiswonende fysiek kwetsbare oudere persoon

Door de bevolkingsvergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen toe, en daarmee ook de nood aan professionele zorgverleners en mantelzorgers. Het is bijgevolg essentieel om een ergotherapeutische aanpak te ontwikkelen die aan hun noden voldoet.

Ergotherapie heeft een significante impact op de functionaliteit, de mobiliteit en de participatie van fysiek zwakke oudere personen. Ze draagt dus bij tot het behoud van de autonomie en de kwaliteit van leven van oudere personen en hun verzorger.

De ergotherapeut heeft tot doel fysiek zwakkere oudere personen in staat te stellen deel te nemen aan de activiteiten van het dagelijks leven en hun omgeving autonomer te maken.

In België worden ergotherapeuten, in tegenstelling tot in andere westerse zorgstructuren, slechts in beperkte mate erkend en onderbenut in de eerstelijnszorg.

Daarom heeft dit project tot doel om een door Cebam gevalideerde richtlijn te ontwikkelen voor een ergotherapeutische aanpak om de functionaliteit en sociale participatie van thuiswonende, fysiek kwetsbare oudere personen te behouden.

Daarnaast wordt een implementatieplan voor de richtlijn ontwikkeld. Daarbij gebeurt een grondige analyse van de mogelijke strategieën voor een grootschalige implementatie. Een definitieve implementatiestrategie wordt voorgesteld op basis van feedback uit het veld.

Projectcoördinatie:

Artevelde Hogeschool (deel 1) en Consortium onder leiding van UGent (deel 2)

Contactpersonen:

Leen De Coninck (deel 1) & Dominique Van de Velde (deel 2)