Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

De ontwikkeling en uitvoering van implementatie-acties voor

  • Infectiepreventie,
  • Wijziging van het consultatiegedrag van patiënten,
  • Wijziging van het voorschrijfgedrag van antibiotica door huisartsen.

Dit project loopt momenteel.

In de Belgische eerstelijnszorg worden nog steeds te vaak antibiotica voorgeschreven. Zeker bij veelvoorkomende luchtweginfecties en oorontstekingen is het aantal voorschriften niet in overeenstemming met aanbevelingen uit evidence-based praktijkrichtlijnen. Bijkomend gaan Belgische patiënten in vergelijking met andere landen (vb. Nederland, Zweden) voor deze infecties ook vaker naar de huisarts, waardoor ze meer kans lopen om antibiotica voorgeschreven te krijgen.

Na onderzoek van de barrières voor oordeelkundig gebruik van antibiotica vanuit het standpunt van patiënten en zorgverleners, en na onderzoek van effectieve interventies die het oordeelkundig gebruik van antibiotica bevorderen, werd besloten om in dit project te focussen op het voorschrijfgedrag van huisartsen en op de versterking van de zelfzorgcapaciteit van patiënten bij veelvoorkomende luchtweginfecties.

Het project maakt gebruik van local champions (zorgverleners die binnen hun praktijk/kring/eerstelijnszone verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg bij luchtweginfecties) en procesfacilitatoren (externe medewerkers die de local champions en andere zorgverleners ondersteunen bij implementatie).

Het project bevat ook een luik ‘audit en feedback’. Zorgverleners zullen op een gebruiksvriendelijke (elektronische) manier en op basis van gegevens uit het medisch dossier periodieke feedback krijgen over hun consultaties en antibioticavoorschriften voor veelvoorkomende luchtweginfecties. De huisarts zal de mogelijkheid hebben om bij feedback de eigen gegevens te vergelijken met eigen gegevens uit het verleden, met gegevens van peers (achievable benchmarks of care), en met de door ESAC gedefinieerde kwaliteitsbenchmarks.

Ten slotte zal ook een evaluatie uitgevoerd worden van de toegepaste implementatie-acties.

Projectcoördinatie:

Domus Medica

Projectverantwoordelijken:

Consortium onder leiding van Domus Medica, met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde & Bevolkingsgezondheid van de Universiteit Antwerpen, het Departement Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent, het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven, het Département des sciences cliniques, Médecine générale et soins primaires et santé van de Uliège en het Département de Médecine générale van de ULB.

————————————————————————————————————————————————————————————

In kader van het project zijn Domus Medica en vijf universiteiten op zoek naar huisartsen die zich lokaal willen engageren rond het effectieve gebruik van antibiotica.

Naast het leveren van een actieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, ontvang je een financiële vergoeding van €2.000.

Het project loopt van juni 2023 tot juni 2024. Mis deze kans niet om een verschil te maken!

Meer informatie.