Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

Implementatie van de richtlijn astma bij volwassenen, met focus op goed gebruik van astmamedicatie.

In 2024 lanceert de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het Evikey-netwerk een openbare aanbesteding over dit onderwerp!

De richtlijn “Astma bij volwassenen: diagnose en monitoring in de eerste lijn” geeft specifieke aanbevelingen voor het opvolgen van patiënten met astma. Bij deze opvolging neemt de patiënt een actieve rol op, en de zorgverlener maakt zelfmanagement mogelijk door educatie, ondersteuning en begeleiding. Begeleiding en opvolging door de zorgverlener omvatten naast een monitoring van de mate van astmacontrole ook evaluatie van medicatiegebruik, therapietrouw en, inhalatietechniek.

In het Belgisch zorglandschap wordt momenteel gebruik gemaakt van effectieve interventies voor correct gebruik van inhalatiemedicatie en opvolging van therapietrouw. Door financiering vanuit het RIZIV is de begeleiding door apothekers ook structureel ingebed in het zorglandschap. Evaluatie van de implementatie bij apothekers identificeerde belangrijke barrières: attitudes die de meerwaarde van interventies onderkennen, beperkte vaardigheden, onduidelijkheid over de professionele rol en uitdagingen om begeleiding te integreren in drukke apotheek.

Recent onderzoek toont verbetering aan in therapietrouw, maar laat ook zien dat het bereik van de begeleiding beperkt is, en dat de meeste patiënten maar één in plaats van twee begeleidingsgesprekken krijgen.

Extra implementatieacties zijn dus zeker nodig om barrières weg te werken en de opvolging van personen met astma te verbeteren. Bovendien is er door recente ontwikkelingen in de behandeling van astma en recente inzichten in het optimaliseren van therapietrouw bij personen met astma ook nood aan een inhoudelijke update van de Belgische begeleidingsprogramma’s. Door deze update kan er beter geantwoord worden aan de noden van de patiënt en kan deze maximaal genieten van de beschikbare behandelingen.

In 2024 lanceert de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het Evikey-netwerk een openbare aanbesteding over dit onderwerp!

De opdracht loopt over een termijn van 18 maanden.

Met deze opdracht willen we de kwaliteit van zorg voor personen met astma verhogen door te focussen op het verbeteren van therapietrouw en correct gebruik van inhalatiemedicatie. Hiervoor zijn acties nodig die gericht zijn op het uitbreiden van het bereik en het opvoeren van de real-world effectiveness van de bestaande begeleiding. Deze begeleiding kan geboden worden in de apotheek of in de huisartsenpraktijk. Evaluatie van het implementatieproces en de implementatie-uitkomsten maakt een essentieel onderdeel uit van deze opdracht, net als een beschrijving van de randvoorwaarden voor continuïteit en verduurzaming van de uitgevoerde acties of resultaten.

Het doel van het project is om 750 zorgverleners uit de eerste lijn (apothekers, huisartsen, (praktijk)verpleegkundigen, andere zorgverleners) te bereiken.

In de rekrutering van de deelnemende praktijken wordt rekening gehouden met mogelijke contextverschillen (taal, regio-kenmerken, patiëntenpopulatie, praktijktype, …) die relevant zijn voor de verdere opschaling van de implementatie-acties.

Betrokken beroepsgroepen:

Apothekers, huisartsen, (praktijk)verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Ondersteuning:

De opdracht kadert in de EBP-levenscyclus van het Evikey-netwerk. De uitvoerders kunnen rekenen op begeleiding door expertisecentra van het Evikey-netwerk tijdens de uitvoering van de opdracht.

Draagvlak:

Om de noden van het werkveld en de eindproducten van het project op elkaar af te stemmen, kunnen belanghebbenden deelnemen aan een marktconsultatie.

Wil je graag je stem laten horen ?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons