Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

Implementatie van de Belgische richtlijn “Depressie bij volwassenen” bij de huisarts, met een specifieke focus op het afbouwen van antidepressiva (AD).

In 2024 lanceert de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het Evikey-netwerk een openbare aanbesteding over dit onderwerp!

In 2020 gebruikte 1 op 10 Belgen volgens het IMA een antidepressivum. Steeds meer patiënten gebruiken antidepressiva echter veel langer dan aanbevolen. Dit onterecht gebruik, vaak jarenlang, roept vragen op over de werkzaamheid en de noodzaak ervan.

De Belgische richtlijn “Depressie bij volwassenen” beveelt aan om de behandeling voort te zetten tot zes maanden na de verbetering van de symptomen, en tot twee jaar in geval van hoog risico op herval, om dit fenomeen te vermijden. Uit onderzoek blijkt dat bij de grootste groep langdurige gebruikers geen voordeel verwacht wordt van het antidepressivum. Afbouwen kan dan overwogen worden, ook bij een meerderheid van personen met een hoog risico op herval.

Kwalitatief onderzoek bij Belgische huisartsen toont aan dat huisartsen niet geneigd zijn om het langdurig gebruik van antidepressiva af te bouwen. Angst voor herval is de belangrijkste barrière voor huisartsen.

Langdurig antidepressiva-gebruik gaat gepaard met risico’s zoals bijwerkingen, interacties met andere geneesmiddelen en onnodige kosten. Bovendien is er ook bewijs dat psychologische begeleiding sommige mensen kan helpen afbouwen. Toepassing van de richtlijn over de afbouw van antidepressiva kan tot verbetering leiden in de behandeling van depressieve patiënten, en dat binnen een evidence-based context, gesteund door harde bewijzen.

In 2024 lanceert de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het Evikey-netwerk een openbare aanbesteding over dit onderwerp!

De opdracht loopt over een termijn van 18 maanden.

Doel van de opdracht:

  • 1. Een verandering in attitude en self-efficacy van huisartsen verhogen ten aanzien van afbouwen van AD
  • 2. Een daling in voorschrijven van langdurig gebruik van AD bereiken
  • 3. Multidisciplinair samenwerken tussen huisartsen en psychologen verbeteren

Het doel van het project is om minstens 500 zorgverleners (huisartsen, psychologen en apothekers) te bereiken.

In de rekrutering van de deelnemende praktijken wordt rekening gehouden met mogelijke contextverschillen (taal, regio-kenmerken, patiëntenpopulatie, praktijktype, …) die relevant zijn voor de verdere opschaling van de implementatie-acties.

Betrokken beroepsgroepen:

Huisartsen, apothekers en psychologen.

Ondersteuning:

De opdracht kadert in de EBP-levenscyclus van het Evikey-netwerk. De uitvoerders kunnen rekenen op begeleiding door expertisecentra van het Evikey-netwerk tijdens de uitvoering van de opdracht.

Draagvlak:

Om de noden van het werkveld en de eindproducten van het project op elkaar af te stemmen, kunnen belanghebbenden deelnemen aan een marktconsultatie.

Wil je graag je stem laten horen ?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons