Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

De ontwikkeling van een Belgische richtlijn met aanbevelingen voor een Evidence-Based aanpak van logopedie en audiologie via ‘telepractice’ bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Dit project loopt momenteel.

In België zijn telelogopedie en tele-audiologie een recent model van behandeling. Onderzoek naar telelogopedie werd voornamelijk uitgevoerd bij volwassenen, maar de doeltreffendheid en de praktische implementatie van logopedie en ook audiologie via telepractice bij kinderen van 12 jaar en jonger is bij ons minder gekend. De coronapandemie bracht echter alles in een stroomversnelling. Een nationale richtlijn voor dit type interventies vanop afstand is tot op heden niet beschikbaar voor logopedisten en audiologen werkzaam in België.

Met het oog op een eventuele bestendiging van logopedische en audiologische verstrekkingen vanop afstand is er bijgevolg nood aan een gevalideerde Evidence-Based richtlijn rond de effectiviteit van logopedie en audiologie via telepractice als behandelmethode en de randvoorwaarden hiervoor (wijzigingen omgeving, relatie met patiënt/cliënt, rol van de ouder, …)

Het doel van deze opdracht is om een evidence-based richtlijn te ontwikkelen die volgende Population of interest-Intervention-Professionals targeted-Outcome of interest-Health care setting (PIPOHs) behandelt:

  1. Welke logopedische en audiologische interventies dienen er te gebeuren via ‘telepractice’ in het kader van screening en assessment met effect op relevante uitkomsten bij kinderen jonger dan 12 jaar?
  2. Welke logopedische en audiologische interventies dienen er te gebeuren via ‘telepractice’ in het kader van behandeling met effect op relevante uitkomsten bij kinderen jonger dan 12 jaar?

Naast de richtlijn worden ook toetsingscriteria opgesteld. Er wordt voor de richtlijn een implementatieplan opgesteld dat rekening houdt met de factoren bepalend voor kwaliteitsvolle logopedie en audiologie via ‘telepractice’. Dit plan komt tot stand in parallel met de ontwikkeling van de richtlijn.

Projectcoördinatie:

Thomas More Hogeschool Antwerpen-Mechelen Vzw

Projectverantwoordelijken:

Consortium TeleLAC-12, bestaande uit: Thomas More Hogeschool Antwerpen-Mechelen Vzw (TMMA, hoofdindiener), Université Catholique de Louvain (UCL) en Le Patrimoine de l’Université de Liège (ULiège)

 

Meer informatie volgt.