Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Evikey werkt volgens een samenwerkingsmodel waarbij beslissingen, na overleg tussen de leden, bij consensus worden genomen.

Dit model stoelt op 3 entiteiten met elk hun eigen rollen en verantwoordelijkheden: de federale stuurgroep, de adviesraad en de core partners.

De netwerkcoördinatie ziet erop toe dat al deze partners goed samenwerken en dat de activiteiten performant zijn, met name dat het wetenschappelijke EBP-levenscyclusproces kwaliteitsvol en doeltreffend is.
Alle entiteiten vormen samen een NAO (Network Administrative Organisation).
  • Core Partners
  • Federale stuurgroep
  • Adviesraad
  • Netwerkcoördinatie

Wetenschappelijke entiteit van het netwerk

Elke cel binnen de EBP-levenscyclus wordt gecoördineerd door een core partner die, al dan niet samen met anderen, expertise en kennis deelt.

De Core Partners zorgen voor een optimale interactie tussen de cellen van de EBP-levenscyclus en de rest van het netwerk.

Financierende entiteit

De federale stuurgroep keurt de richting goed die de core partners en de adviesraad uit willen.

De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, de minister van Volksgezondheid, het KCE en het FAGG (de twee laatste in een adviserende rol).

Het mandaat van de stuurgroep bestaat erin het EBP-landschap op federaal niveau te coördineren en te organiseren.

Vertegenwoordiging van zorgverleners, patiënten, ziekenfondsen en EBP-actoren

De adviesraad brengt gebruikers van EBP (zorgverleners, patiënten) en EBP-actoren samen en heeft een toezichthoudende en adviserende rol via het aanbrengen in het netwerk van kennis uit het veld.

Centraal aanspreekpunt en garant voor de goede werking van het netwerk

De coördinatie fungeert als liaison tussen de 3 entiteiten waarvan ze voorzitter is.

Ze is betrokken bij de projectoproepen en Europese initiatieven.

De netwerkcoördinatie bekleedt een neutrale positie.

Maak kennis met de actoren van het netwerk

Stakeholders

Netwerkcoördinatie

Het netwerkcoördinatieteam bestaat uit 5 personen. De rol van het team is om de interne processen te faciliteren, als tussenpersoon op te treden en informatie te verspreiden, zonder te interfereren in de inhoud van de wetenschappelijke processen.

Chantal Leirs

coördinator

Adrien Castiglione

communicatieverantwoordelijke

Pieter Boeykens

administratief bediende

Houda Mahla

adjunct coördinator

Liz Ponnet

adjunct coördinator