Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Deel op

Er werd een barometer over het voorschrijven van antibiotica en een andere over diabetes aan de officiële EMD-software toegevoegd. Deelname aan een van de barometers is een criterium voor de geïntegreerde praktijkpremie.

Registreer je nu via jouw softwareleverancier!

Wat is een barometer?

Het is een instrument met data-indicatoren gerelateerd aan jouw klinische praktijk.

Concreet gezien baseert de barometer zich op het concept van audit & feedback. Je krijgt een dashboard te zien met gegevens dat jouw praktijk vergelijkt met andere zorgverleners van dezelfde zone, provincie,… tot het hele land. De indicatoren helpen jou om je patiënten beter op te volgen.

Diabetes- en antibioticabarometers om jouw praktijk te stroomlijnen

Een interuniversitair team van artsen heeft deze twee nieuwe barometers ontwikkeld: één voor diabetes en één voor antibiotica. Ze zijn op wetenschappelijke wijze tot stand gekomen en gevalideerd, en werden mede mogelijk gemaakt door het RIZIV.

Het doel van een barometer is dubbel. Vooreerst – en belangrijkst – geeft elke barometer inzicht in je eigen praktijk. Aan de hand van een aantal parameters kom je als huisarts te weten welke kwetsbare patiënten een betere opvolging van hun diabetes nodig hebben. Zo kan je proactief ingrijpen eerder dan te moeten wachten tot zich ernstigere problemen voordoen.

De antibioticabarometer is gericht op het overmatig voorschrijven van antibiotica voor de algemene bevolking. Je krijgt hulp om preciezere voorschriften te bepalen. Zo kan je ertoe bijdragen dat het probleem van antimicrobiële resistentie niet nog groter wordt, en meehelpen om de gezondheid van de bevolking te ondersteunen.

Privacy garantie: een essentieel aspect

Terecht worden huisartsenbarometers in eerste instantie wantrouwig benaderd. Er vertrekt immers heel veel data uit de huisartsenpraktijk. Hierbij rijzen vragen omtrent privacy, controle en tegemoetkoming.

De bedenkers van de barometers, onder leiding van professor Vaes, delen deze bezorgdheid. Zij hebben ten slotte ook een praktijk en zijn daarom voorstander van het anonimiseren van de gegevens. De huisarts is de enige die de specifieke info van zijn of haar praktijk zelf kan zien. Niemand anders kan de persoonsgegevens raadplegen, de beheerders incluis. Ze worden herleid tot statistieken en behandeld als geaggregeerde, anonieme data. Het is kortom een instrument ontwikkeld door en voor artsen, en geen controlemiddel.

Instrumenten voor de toekomst van de medische wetenschap

Hoe meer praktijken deelnemen aan de huisartsenbarometers, hoe beter ze werken.

De barometers werken immers door het principe van schaalvergroting. Door de data van een heel land te verzamelen, bekom je diepere inzichten en kun je gerichter feedback geven. Neem nu de diabetesbarometer: door nationaal data te verzamelen, krijg je een globaal overzicht.

Elke praktijk kan zich zo meten en nagaan hoe die zich verhoudt tot haar peers, terwijl we met z’n allen het effect van onze inspanningen kunnen nagaan en gerichte acties kunnen ondernemen. Op die manier verbetert de deelnemende huisarts niet alleen de zorg voor zijn eigen patiënten, maar bouwt die door het delen van zijn of haar data mee aan het bredere Belgische gezondheidszorgbeleid dat de huisartsengeneeskunde klaar maakt voor de toekomst.

Elke deelnemende praktijk krijgt bovenop de leerrijke informatie ook een financiële tegemoetkoming. De barometers zijn immers een onderdeel van de geïntegreerde praktijkpremie.